24 czerwca 2016

Stowarzyszenie SMS

SMS jako stowarzyszenie działa od dnia 15.04.2016, kiedy to złożyliśmy zawiadomienie o utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie: „SMS” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kochanowskiego. Przedstawicielem i osobą uprawnioną do reprezentowania Stowarzyszenia jest: Piotr Jasiek zamieszkały w Warszawie.

 

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz bezpieczeństwa informatycznego.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

  1. Prelekcje, szkolenia, konferencje.
  2. Wspieranie techniczne organizacji non-profit.
  3. Realizacje i pomoc przy projektach dotyczących bezpieczeństwa informatycznego.
  4. Współpraca z organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania.
  5. Publikowanie artykułów tematycznych
  6. Zapobieganie oraz likwidowanie skutków ataków cybernetycznych.
  7. Działania na rzecz zwiększenia świadomości Polaków pod kątem bezpieczeństwa.
  8. Współpraca z władzami.
  9. Organizowanie zebrań.

Pełny regulamin znajduje się tutaj.

Nasze projekty oprócz górnego menu można znaleźć też tu. Nasze cele realizujemy między innymi poprzez organizowanie otwartych spotkań, więcej o nich tutaj.